Jól-lak

Aanvullende informatie

Reservering

Reserveren van een vakantiewoning geschiedt via e-mail of telefonisch.

Bij een e-mailboeking komt de huurovereenkomst tot stand nadat de verhuurder  de boeking per email heeft bevestigd.

Bij een telefonische boeking komt de huurovereenkomst tot stand nadat de verhuurder de boeking per e-mail heeft bevestigd.

Betaling

Binnen 14 dagen na de reserveringsdatum dient 30% van het totale huurbedrag  op de bankrekening van de verhuurder te zijn betaald.

De resterende 70% en de schoonmaakkosten  dient op de bankrekening van de verhuurder te zijn betaald, uiterlijk 4 weken vóór vertrek.

Bij reservering minder dan 4 weken vóór vertrek dient het gehele factuurbedrag direct na ontvangst van de boekingsbevestiging te worden voldaan.

 

Eindschoonmaak

Het gehuurde vakantiehuis dient na afloop van het verblijf door de huurder “bezemschoon” te worden opgeleverd.

Serviesgoed met toebehoren dient schoon terug in de kasten geplaatst te worden.

Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats teruggezet te worden.

Aansprakelijkheid

De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
a. Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in de woning;
b. Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de woning, tijdelijke uitval of storingen in en om de vakantiewoning van water -en/of energiehuishouding, niet vooraf aangekondigde straatopbrekingen en bouwwerkzaamheden rondom de vakantiewoning;
c. Het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst ingeval van overmacht.
d. Kennelijke fouten of vergissingen op haar website of andere kennisgevingen.

Voor wat betreft ongevallen in of om het huis kan  de beheerder of de eigenaar niet aansprakelijk gesteld worden.

De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder, dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden.

Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning kunnen aan de huurder aanvullende kosten worden doorberekend.

 

Wilt u u aanvullende informatie of heeft u nog vragen, dan helpen wij u graag.

email: info@huisjehongarije.eu

telefoon:  +31 (0) 610629411